ورزش زنان

با آرزوی موفقیت برای زنان ایران زمین ....

دومیدانی

رقابتهاي دو و ميداني بانوان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ایران با قهرماني تيم دانشگاه تهران به پايان رسيد.
تيم هاي دانشگاههاي الزهرا و شيراز هم به ترتيب دوم و سوم شدند. در ماده صد متر آني خالوييان از دانشگاه تهران ، در چهارصد متر معصومه طالبي از دانشگاه شريعتي و در پرتاب نيزه فريبا رفيعي از دانشگاه تربيت معلم تهران به مقام نخست رسيدند. در  پرش ارتفاع ، فاطمه محمدي از دامغان، در پرتاب وزنه فاطمه بيك از دانشگاه تربيت معلم تهران و در 100 متر با مانع مينا نوروزي از دانشگاه شيراز در صدرايستادند. در پرش طول هم معصومه احمدي از سمنان ، در دو 200 متر معصومه طالبي از دانشگاه شريعتي و در 3 هزار متر مهديه حاج سيدجوادي از دانشكده علم و صنعت مقام نخست را از آن خود کردند. اين مسابقات در شيراز برگزار شد.
+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم اسفند ۱۳۸۶ساعت 13:39  توسط محبوبه ابوفاضلی   |